Marley Raikasilma-lämmönvaihdin

Friskluft-värmeväxlare

Idealiskt komplement som hjälper dig spara energi i ditt hus

Smart ventilation perfekt för isolerade hus

Regelbunden ventilation håller dig och din byggnad frisk. Det är särskilt viktigt att överväga denna aspekt vintertid i värmeisolerade hus med vältätade fönster och dörrar. Den dyra värmeenergin förloras när fönstren är öppna. 

 

Lösningen: Marley Friskluft-värmeväxlare för energieffektiv ventilation. I detta system värms den inkommande friskaluften genom spillvärmen i den utströmmande frånluften.

Funktion

Separat fristående enhet:

Den varma inomhusluften förflyttas utomhus under 70 sekunder genom det keramiska elementet som värms upp i processen. Därefter ändrar enheten flödesriktningen: nu strömmar den friska luften utifrån in i rummet, vilken uppvärms i processen av värmen lagrad i det keramiska elementet

Två samverkande enheter:

Medan en enhet tar in frisk luft, transporterar samtidigt den andra enheten den varma, unkna inomhusluften till utsidan. Under denna process lagras värmen som finns i frånluften i det keramiska elementet. Efter 70 sekunder ändrar fläktarna sin flödesriktning. Båda enheter kommunicerar med varandra via radiokontakt

Lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtolaite

Edut:

Bikakestrukturen av det inre keramiska elementet har en speciellt stor area (se bilden) som möjliggör att stora mängder värme absorberas eller frigörs genom luftflödet inom en kort tid.

Kondens bildas i enheten under extraktion av avfallsluften. Till skillnad från vanliga värmeväxlare, är det inte nödvändigt att extrahera denna kondens; istället absorberas denna fukt av den inkommande friska luften, när den värms upp efter byte av flödesriktning. Detta förhindrar avfuktning och garanterar ett bra inomhusklimat, särskilt på vintern.

Tekniset tiedot, Marley raikasilma-lämmönvaihdin

Friskluft-värmeväxlare installation